Tamil Model Question Papers With Answers Download PDF

Tamil Model Question Papers With Answers PDF வடிவில் Download செய்துகொள்ளலாம்.இந்தபதிவில் இதுவரை tnpsc தேர்வில் கேட்கப்பட்டுள்ள அனைத்து கேள்விகளும் வரும் tnpsc தேவுக்காக பிரத்யோகமாக தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது.

Tamil Model Question Papers With Answers Download PDF:

இதில் உள்ள அனைத்து கேள்விகளும் மற்றும் அதற்க்கான விடைகளும் tnpsc 1 , 2, 2A, 4  தேர்வுகளுக்கு உங்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.இந்த pdf யில் உள்ள கேள்விக்கான பதில்கள் pdf யின் இறுதியில் தரப்பட்டுள்ளது.பதில்களை பார்க்காமல் ஒரு தேர்வுக்கான கேள்விகளாக விடையளித்த பின் பதில்களை சரிபார்க்கவும்.

Tamil Model Question Papers Part 2

6 ஆம் வகுப்பு முதல் 10 ஆம் வகுப்பு வரை உள்ள மாதிரி வினாதாள்கள் இங்கு தரப்பட்டுள்ளது.

6 ஆம் வகுப்பு முதல் 7 ஆம் வகுப்பு வரை உள்ள மாதிரி வினாதாள்கள் இங்கு தரப்பட்டுள்ளது.

8 ஆம் வகுப்புக்கான மாதிரி வினாதாள்கள் இங்கு தரப்பட்டுள்ளது.

இந்த பகுதி தொடர்பான கட்டுரைகள்:

தமிழ் தேர்வுக்கான முழு கேள்விகளும் pdf வடிவில் இங்கு தரப்பட்டுள்ளது.

தமிழ் தேர்வுக்கான முழு கேள்விகளும் pdf வடிவில் இங்கு தரப்பட்டுள்ளது(பகுதி 2).

இந்த இணையதளத்தின் மூலமாக புது வினாதாள்களும் அதற்க்கான விடைகளையும் பெற முடியும்.மேலும் இந்த இணையதளத்தின் மூலமாக எட்டாம் வகுப்பு முதல் பண்ணிரண்டாம் வகுப்பு வரை உள்ள தமிழ், ஆங்கிலம், கணிதம், அறிவியல், மற்றும் சமூக அறிவியல் பாட புத்தகங்களை பதிவிறக்கம் செய்துக்கொள்ளலாம்.

2 thoughts on “Tamil Model Question Papers With Answers Download PDF”

Leave a comment